Bijlagenoverzicht

Privacyreglement Wartburg College

Bijlage 1

Register van verwerkingsactiviteiten

Bijlage 2

Interne verwerkers van persoonsgegevens

Bijlage 3

Informatie voor leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s)

Bijlage 4

Toestemmingsformulier leerlingen

Bijlage 5

Informatie voor medewerkers

Bijlage 6

Toestemmingsformulier medewerkers

Bijlage 7

Toestemmingsformulier oud-personeelsleden

Bijlage 8

Toestemmingsformulier oud-leerlingen

Bijlage 9

Protocol gebruik van camera- en videobeelden

Bijlage 10

Privacy statement bezoekers website

Bijlage 11

Geheimhoudingsverklaring

Bijlage 12

Protocol beveiligingsincidenten

Bijlage 13

Handboek en protocol datalekken

Bijlage 14

Verwerkersovereenkomst algemeen

Bijlage 15

Verwerkersovereenkomst digitale leermiddelen