Privacy op het Wartburg College

Het Wartburg College hecht veel waarde aan privacy en het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. Op deze site laten wij zien hoe privacy geregeld is binnen onze school.

Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming.

Informatie

Melden beveiligingsincident of datalek

Een inbreuk op de beveiliging die mogelijk leidt tot verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens moet gemeld worden naar het mailadres datalek@wartburg.nl of bij de servicedesk: 0180-726688 / servicedesk@wartburg.nl.

Melden kwetsbaarheid IT-systemen

Ondanks onze zorg voor de beveiliging van onze systemen kan het voorkomen dat er toch een zwakke plek is. Als u een zwakke plek in één van onze systemen heeft gevonden, dan horen wij dit graag, zodat we zo snel mogelijk maatregelen kunnen treffen.